Line Bovbjerg Schrøder

 

Cand. psych., aut.

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og OCD, da forskning på området viser, at kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive terapiformer til behandling af angst- og tvangslidelser.

I kognitiv adfærdsterapi lærer man ved hjælp af forskellige metoder at håndtere sin angst på en mere hensigtsmæssig måde, og der arbejdes altid hen imod konkrete mål som fx at blive i stand til bestemte aktiviteter, som man ved behandlingens start ikke er i stand til pga. angst eller tvangstanker.

En vigtig metode i angst- og OCD-behandling er eksponering (at man udsætter sig selv for situationer, der almindeligvis medfører angst eller ubehag). Jeg arbejder dog altid med trinvis eksponering, hvilket betyder, at vi arbejder i det tempo, der passer til dig. Det er vigtigt at understrege, at man ikke bliver tvunget til noget i behandlingen, men at vi gennem hele forløbet i fællesskab planlægger de øvelser, der arbejdes med i terapien og mellem sessionerne.

Kognitiv adfærdsterapi er ikke kun effektiv ift. angst og OCD-behandling, men også ift. mange andre problemstillinger, fx depression eller spiseforstyrrelser.

Jeg har arbejdet med kognitiv adfærdsterapi siden 2009, og jeg har en 2-årig kognitiv efteruddannelse. Når det giver mening i behandlingen, henter jeg inspiration fra Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som begge er nyere retninger inden for kognitiv adfærdsterapi.

Kognitiv adfærdsterapi betegnes almindeligvis som korttidsterapi (5-20 samtaler), men ved svære angst- og OCD-lidelser, eller når angst eller OCD optræder sammen med en anden diagnose, kan der være behov for længere forløb.