Psykologisk undersøgelse

Psykologhuset Kognitivt Fokus tilbyder psykologiske, herunder neuropsykologiske og personlighedsmæssige, undersøgelser af unge og voksne.

En psykologisk undersøgelse er vigtig, når fx kommunen er i tvivl om unge og voksne menneskers ressourcer i forbindelse med afklaring af arbejdsevne og planlægning af fremtidige uddannelsesmuligheder og arbejde.

Den er også en vigtig brik i puslespillet, når man vil forstå den enkelte person og hans eller hendes vanskeligheder eller ressourcer.

En psykologisk undersøgelse kan bidrage til kortlægning af en konkret problemstilling. Fx at de kognitive (intellektuelle) evner fungerer som de skal, IQ, personlighed, adfærd og psykisk tilstand. Dette bruges i vurderingen af diagnose, prognose og funktionsnedsættelse, planlægning af træningstiltag og behandling, vurdering af méngrad samt vejledning af klient, pårørende og eventuel personale.

Udgangspunktet for en undersøgelse vil som oftest bestå af tests, omhandlende personens kognitive forudsætninger og funktionsniveau med særlig fokus på styrker og vanskeligheder inden for områderne tempo, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, sprog, visuel og auditiv forarbejdning og problemløsningsevne. Der vil ofte indgå spørgeskemaer, som personen, pårørende og/eller professionelle hver for sig skal besvare.

Der kan også indgå en personlighedsundersøgelse til afklaring af personlighedsstrukturen. Derved kan personlige og sociale færdigheder beskrives, herunder som regel: personlighedstræk og temperament, følelsesmæssige reaktioner, evnen til at skabe sociale relationer, selvopfattelse, mestringsstrategier, muligheder for at udnytte intellektuelle evner samt evt. psykopatologi. Der bruges forskellige spørgeskemaer hertil.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering. Rapporten, som gennemgås med de implicerede personer, indeholder en vurdering i forhold til det ønskede område, anvisninger til det videre forløb samt pædagogiske anvisninger med forslag til indsats.

Kontakt psykolog Eline Hyldager for nærmere information om psykologiske undersøgelser