Priser

Egenbetalere (gælder også hvis behandlingen dækkes af forsikring, kommune eller lign.)

Samtale, kr. 1075,-/session.

En session varer 45-60 min.

 

Priser ved den offentlige sygesikring/lægehenvisning:

Forsamtale, kr. 453,22

Følgende samtaler, kr. 377,92

Rådgivning pr. telefon, kr. 144,25

 

Betaling

Med mindre andet aftales betales der efter hver session med mobilepay.

 

Gruppeterapi

Efter aftale.

 

Undervisning

Priser for undervisningsdage, workshops og kurser aftales individuelt med psykologerne.

Supervision

Individuel, kr. 1300,-/time.

Gruppe, kr. 1800,-/time.

Samlet pris for længere supervisionsforløb aftales med den enkelte psykolog. Ved supervision ude af huset aftales pris for køretid med psykologen.


 

Vores afbudsregler kan ses her


Dine muligheder for tilskud til betaling

Mange betaler selv for psykologhjælp. I nogle tilfælde kan psykologhjælpen dog dækkes helt eller delvist på andre måder:

 

Sundhedsforsikring og forsikringsselskaber

De fleste sundhedsforsikringer og andre typer af forsikringer dækker psykologisk bistand i forskellige situationer. Du kan anvende din forsikring hos alle psykologerne i Psykologhuset Kognitivt Fokus, såfremt forsikringsselskabet har frit psykologvalg. Almindeligvis foregår afregningen direkte mellem dig og psykologen. Kvitteringen for samtalen kan du bruge til at få din refusion ved forsikringen.

Kontakt dit forsikringsselskab for en vurdering af, hvorvidt din problemstilling er dækket af forsikringen og kontakt os herefter.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, vil du uden lægehenvisning i mange tilfælde kunne få refunderet kr. 300,-/session.

 

Arbejdspladsen

En del arbejdspladser hjælper medarbejderne i en psykisk belastende situation ved bl.a. at betale for psykologhjælp. Nogle virksomheder har allerede en aftale med os, men vi kan også hjælpe, selvom arbejdspladsen ikke har en. Kontakt din arbejdsgiver for at høre om mulighederne.

 

Henvisning via den offentlige sygesikring fra lægen

Egen praktiserende læge kan henvise til psykolog, hvor sygesikringen betaler en andel af prisen, såfremt lægen vurderer, at problematikken falder inden for ordningens bestemte kategorier. Se kategorierne beskrevet her.

Sygeforsikringen Danmark yder også tilskud til denne ordning.

Har du en henvisning over den offentlige sygesikring fra din læge, er det vigtigt, at du aftaler et forløb hos en psykolog, der modtager klienter via denne ordning.

I Psykologhuset Nyt Fokus er psykolog Helle Munk-Petersen og psykolog Lena Højgård Isager tilknyttet sygesikringen.