Gritt Graugaard Bonde

 

Terapi
I de 20 år jeg har arbejdet som psykolog, har jeg arbejdet bredt med børn, unge og voksne med mange forskellige problemstillinger. Min erfaring er, terapi er mest effektiv, når psykiske lidelser og symptomer ses i sammenhæng med det liv, du lever frem for, at symptomer bearbejdes som selvstændige problematikker. I terapien tager jeg derfor altid udgangspunkt i det hele menneske og ser den problematik, der tages op i terapien ud fra de vilkår og den historie, du har med dig. Jeg er teoretisk funderet inden for Kognitiv Terapi samt Mentaliserings Baseret Terapi, men arbejder systematisk med at tilpasse terapien ud fra, hvad du oplever, fungerer bedst for dig samt, hvad der fører til øget trivsel. Jeg værdsætter, at andre er tydelige, autentiske og nærværende og bestræber mig på selv at være det.

Jeg arbejder både med børn, unge og voksne, inden for en bred række af tematikker som f.eks. angst, depression, overgreb, ADHD, fysiske handicaps, kriser, omsorgssvigt, identitetskriser, vejledning til forælder med børn med forskellige former for udfordringer, skolefravær og alt muligt andet. Kort sagt arbejder jeg med forskellige former for mistrivsel.

Supervision
Som supervisor har jeg blik for både hvad supervisionen kalder på i forhold til faglige tilgange men også i forhold til, hvordan vi som professionelle bliver påvirket af arbejdet.

Jeg har arbejdet med udsatte unge i Aarhus kommune gennem mange år og har derfra god forståelse for de muligheder og begrænsninger, der er i en kommunal kontekst samt kendskab til de paragraffer, der arbejdes med på børne- og ungdomsområdet.

Jeg er erfaren supervisor og har superviseret i mange forskellige sammenhænge f.eks. på opholdssteder, kontaktpersoner, behandlere og alt muligt ind i mellem.

Undervisning
Jeg er certificeret underviser i Feedback Informed Treatment (FIT). Siden 2013 har jeg undervist, superviseret og lavet implementeringsforløb i mange forskellige kommuner med mange forskellige målgrupper.

Jeg underviser desuden inden for forskellige temaer som f.eks. angst, depression, udsatte unge og selvmordsforebyggelse.

Jeg er meget optaget af, hvordan man bygger undervisning op, så udbyttet af undervisningen er bedst muligt. Både i forhold til at skabe engagement i undervisning, men også i forhold til hvordan teoretisk viden bedst overføres til daglig praksis.

For kontakt eller yderligere information kontakt på email: gritt@pnf.dk