Vibeke Hansen

 • Cand. psych., aut.
 • Specialist i psykoterapi
 • Specialist i psykopatologi
 • Specialpsykolog i psykiatri
 • Supervisorgodkendt
 • Tlf. 2099 7765
 • email: vibeke@pnf.dk

Psykiske sygdomme

 • Depression
 • Angst
 • Belastningsreaktioner
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Autismespektrumforstyrrelse, herunder Asperger og andre udviklingsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Selvmordsproblematik
 • Selvskade
 •  
 • Øvrige problematikker:
 • Arbejdsmæssige belastninger og stress
 • Selvværdsproblematikker
 • Problemer med uddannelse/studie herunder eksamensangst, studievalg, trivsel, motivation
 • Forældrerådgivning
 • Relations problemer
 • Livsfaseproblematikker og overgange i livet generelt (feks. skilsmisser)
 • Sorg og tab
 • Mening og valg i livet
 • At være pårørende til psykisk eller fysisk syge
 • Omsorgstræthed i forhold til at arbejde i hjælperfag

Til fagpersoner tilbydes:

Supervision individuelt og gruppe.
Tilbydes både til psykologer, læger og andre faggrupper i sundhedsvæsnet og kommuner samt private organisationer og arbejdspladser.
Der tilbydes også organisations-og ledelsessupervision, samt supervision af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser.

Til Psykologer tilbydes supervision:

  • -  På vej til autorisation

  • -  På vej til specialist herunder videosupervision

  • -  Feedback på egen stil

  • -  Supervision af supervision

Indhold kan være sagsarbejde, at finde sig til rette i fagidentiteten, egen stil, fagligt udviklingsarbejde feks udvikling af nye tilbud.

Jeg anser supervision som en livslang nødvendighed for fagpersoner, der arbejder med andre mennesker. Der er forskellige behov på forskellige tidspunkter.
Det er min erfaring at det er af afgørende betydning for ens faglige arbejde, engagement, trivsel og personlige udvikling at indgå i supervisionsforløb. Gennem supervision kan man tune sin praksis og undgå at belastes for hårdt eller i værste fald brænde ud i hjælperfaget. Dette hvad enten man står midt i feltet eller har en ledelsesposition.

Jeg er godkendt supervisor af i Dansk Psykolog Forening samt i Dansk Psykiatrisk Selskab.
Jeg har langvarig uddannelse og mangeårig erfaring med supervision på alle niveauer samt langvarig organisatorisk erfaring herunder Master uddannelse i Humanistisk sundhedsvidenskab med fokus på den offentlig sektor specielt sundhedsvæsnet.

 

Erfaringer og interesseområder:

Med mere end 25 år i arbejde som psykolog, har jeg oparbejdet en bred erfaring indenfor mange områder af faget.
Jeg har i alle årene været ansat i det offentlige sundhedsvæsen indenfor psykiatrien.

Jeg har arbejdet med mennesker, der har haft mange og ofte sammensatte livsudfordringer spændende fra depression, angst, psykoser, svære belastnings reaktioner, Autisme eller ADHD.
Aldersmæssigt kender jeg til spektret fra helt unge til mennesker, der er nået højt op i alderen med de vanskeligheder hvert livsafsnit kan indeholde fra identitetsdannelse og identitetsusikkerhed i ungdomsårene til evt livsfortrydelse eller sorg sidst i livet.

Jeg har i en 4-årig periode arbejdet som ekstern lektor på Aalborg universitet på deres Uddannelsesklinik på psykologistudiet, og de seneste 10 år også arbejdet som deltidsprivat praktiserende psykolog.

Derudover har jeg deltaget i opbyggelsen af tværsektorielt samarbejde mellem Region Midt og Aarhus kommune ift tilbud til Børn af psykisk syge. Et område jeg arbejdede med i små 10 år.

Jeg har i mange år arbejdet med supervision af både psykologer på alle erfarings niveauer, men også tværfaglige personalegrupper herunder socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og hjælpere samt ergoterapeuter.

Senest har jeg udviklet erfaring indenfor ledelsessupervision og sparring med afsæt i bla opnået mastergrad MHH (Master in Humanities and Health) Organisatorisk har jeg været med til at opbygge Specialpsykologuddannelsen indenfor psykiatrien og sidder i det Nationale Uddannelsesudvalg under Danske Regioner.

Videreuddannelse og kurser:

Fagligt er jeg bredt funderet men har de seneste år haft hovedfokus på at arbejde indenfor den kognitive terapeutiske ramme. Jeg anvender elementer fra den nyere kognitive teoriudvikling og har således stor faglig interesse i Compassion Fokuseret terapi og også kenskab til metakognitiv terapi samt elementer af ACT.

Jeg har dog også en 3-årig gruppeanalytisk efteruddannelse med fokus på gruppedynamik og socialpsykologiske processer.

Jeg anser mig selv som meget udogmatisk ift mit teoretiske ståsted. Jeg forsøger i hvert møde i min klinik, at tilpasse min tilgang til den, jeg møder og bruge min mangeårige erfaring til at finde de mest brugbare metoder og tilgange til de problemstillinger, der søges hjælp til. Altid i et tæt samarbejde og afstemning med den, der søger hjælp.

Jeg videreuddanner mig løbende og tænker psykologfaget som livslang læring både teoretisk men også menneskeligt. Jeg ser mig selv i løbende læringsproces og udvikling.

Videreuddannelse og kurser:

Fagligt er jeg bredt funderet men har de seneste år haft hovedfokus på at arbejde indenfor den kognitive terapeutiske ramme. Jeg anvender elementer fra den nyere kognitive teoriudvikling og har således stor faglig interesse i Compassion Fokuseret terapi og også kenskab til metakognitiv terapi samt elementer af ACT.

Jeg har dog også en 3-årig gruppeanalytisk efteruddannelse med fokus på gruppedynamik og socialpsykologiske processer.

Jeg anser mig selv som meget udogmatisk ift mit teoretiske ståsted. Jeg forsøger i hvert møde i min klinik, at tilpasse min tilgang til den, jeg møder og bruge min mangeårige erfaring til at finde de mest brugbare metoder og tilgange til de problemstillinger, der søges hjælp til. Altid i et tæt samarbejde og afstemning med den, der søger hjælp.

Jeg videreuddanner mig løbende og tænker psykologfaget som livslang læring både teoretisk men også menneskeligt. Jeg ser mig selv i løbende læringsproces og udvikling.

De seneste større kurser jeg har deltaget i er:

- 3 dages konference i Compassion Fokuseret terapi i London okt 2018
- 5 dages kursus i Compassion Fokuseret terapi 2018 med 2 opfølgningsdage i 2019
- Certificeringskursus i Autisme udredning - ADOS
- 10 dages kursus i diagnostik på speciallæge- og specialpsykolog niveau
- 2-årig Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og praksisudvikling færdiggjort i 2017
- EACBT kongres i Stockholm september 2017 / international kongres for Kognitiv terapi

Derudover deltager jeg løbende i kortere kursusforløb og supervisionsfora.

Om mig selv:

Født 1962 i Sønderborg -Uddannet psykolog i 1991 Ansættelser i psykiatrien: -Horsens 1989-1990 -Viborg 1991-1992

-Aalborg 1992-1994
-Horsens 1994-1998
-Risskov Lokalpsykiatri 1998-2011
-Risskov Ambulatorium for mani og depression 2011-2018 -Skejby 2018- Klinik for Depression og mani

-Privat praksis siden 2009

Privat:

Jeg er gift og har to voksne døtre.
Bosiddende i Aarhus

Interesser:

Jeg har rejst i store dele af verden – rejst bla med Mellemfolkeligt samvirke tilbage i 1980erne, hvor jeg lavede ulandsarbejde på Sri Lanka i en længere periode.

I de senere år rejst med mand og døtre for at opleve, at verden kan være mangfoldig og huske på at vilkår for mennesker er så forskellige.
Jeg interesserer mig for andre kulturer generelt.
Har stor interesse i politik og samfundsforhold. Endvidere i naturoplevelser og i litteratur, hvor jeg læser stort set alle genrer.

Medlemsskaber

Dansk Psykologforening

SAKT (Selskab for adfærds- og kognitiv terapi)

DPSP (Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer)

ADHD-foreningen