Sonja Nymand Pedersen


 

Siden afslutningen af min uddannelse har jeg arbejdet med psykologiske problemstillinger vedrørende børn, unge og voksne. Jeg ligger vægt på anvendelse af metoder der er tilpasset min klienter problemstilling samt de er videnskabeligt funderet. I forhold til Børn og unge er jeg certificeret i Cool Kids programmet på CEBU til behandling af angst hos børn og unge. Yderligere har jeg ydet behandling og rådgivning relateret til sorg, angst og depression, selvværdsproblematikker, identitetskriser, psykiske udfordringer forbundet til ordblindhed, overvægtsproblematikker relateret til psykiske udfordringer hos børn, unge og voksne. Over år har jeg arbejdet for Kræftens bekæmpelse i Århus med pårørende til kronisk syge patienter. Relateret til stress og sorg forbundet til at have en syg forældre eller partner.

I henseende til disse udfordringer har jeg anvendt mentaliseringsbaseret terapi, Compassion Cultivating Training (CCT) og Kognitiv adfærdsterapi (KAT) .

Jeg anvender forskellige metoder til at opnå det bedste resultat for mine klienter. Det er altid den enkelte klients problemstilling og behov, der afgør valget af metode. Det enkelte forløb er altid individuelt tilpasset. Jeg ligger vægt på en respektfuld, nærværende og tryg atmosfære. Jeg møder alle med åbenhed.

 

Du er til enhver tid velkommen til uforpligtende at kontakte mig på 29136426 for nærmere aftale.

Klienter med henvisning fra lægen kan ikke modtage reduktion i prisen hos mig. Klienter med sundhedsforsikring eller medlemmer af Sygesikringen Danmark kan få reduktion i prisen.