Den offentlige sygesikring

I Psykologhuset Nyt Fokus er Helle Munk-Petersen og Lena Højgård Isager tilknyttet sygesikringen. Begge ydernumre ophører med virkning fra den 1. april 2024.

Hvis du via din læge har fået en henvisning til psykolog tilknyttet den offentlige sygesikring, har du mulighed for at få dækket godt halvdelen af udgifterne til 12 psykologsamtaler.

For individuelle samtaler er egenbetalingen pr. session på ca. 45-50 minutter kr. 453,22 for forsamtale og kr. 377,92 for de efterfølgende samtaler. Her finder du yderligere udspecifikation af takster. Priserne justeres i april og oktober. Der afregnes almindeligvis fra gang til gang.

Afbud skal meldes senest kl. 16 dagen inden samtalen. Ved afbud eller ændringer senere end dette tidspunkt opkræves egenbetaling for aftalen. Ved gentagne udeblivelser/afbud senere end dette opkræves to gange egenbetaling.

Unge med henvisning til behandling af angst eller depression og som er mellem fra 18 til og med 24 år får dækket hele udgiften til psykologhjælp. Dog skal den unge ved sent afbud eller udeblivelse selv betale, hvad der svarer til den almindelige egenbetaling ved samtaler på lægehenvisning.

 

For at kunne få en henvisning fra lægen skal man falde indenfor en af følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortsamrådet.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression.
 11. Personer 18 år med let til moderat angst (herunder let til moderat OCD)

Det gælder for 1-8, at den udløsende hændelse skal være sket indenfor de foregående 12 måneder.

Du kan læse mere om mulighederne for henvisning på Psykologer i Danmark, ligesom du kan søge efter andre psykologer tilknyttet sygesikringen på www.sundhed.dk

Henvisningen fra lægen skal være psykologen i hænde senest tre måneder efter den er lavet.

Du skal medbringe dit gule sygesikringskort til samtalerne.