Lena Højgård Isager

 

I det daglige arbejder jeg med medfølelsesfokuset terapi (Compassion Focused Therapy), hvor der i arbejdet med de forskellige problemområder: angst, OCD, lavt selvværd, misbrug mm. især er fokus på selvkritiske tanker, der ofte både forværrer og fastholder problemet. I terapien arbejder vi både med tænkningens indhold, som i den traditionelle kognitive terapi, og vi arbejder med visualisering og meditation, hvor der trænes i at få en mere medfølende og venlig måde at forholde sig til sig selv og andre. Du kan se lidt mere om metoden her. Du kan finde resurser og links til CFT aktiviteter her

Værdier

Det er vigtigt for mig, at man, som klient hos mig, både oplever, at man får noget at arbejde med - bliver udfordret, og at man samtidig oplever, at det er trygt og overskueligt at gå i terapi. For at sikre, at man kan overskue det, der foregår, ligger det som en fast del af terapien, at vi samarbejder om at aftale, hvad der skal arbejdes med de enkelte gange, og at jeg løbende forklarer de metoder, vi skal bruge, så man som klient kan være med på, hvordan tingene hænger sammen og hvad hensigten er med de forskellige øvelser/hjemmeopgaver.

Interesseområder

Min interesse for terapi er især drevet af den udfordring, det er, at møde mennesker som på en eller anden måde er blevet låst fast i livet, og så sammen med den enkelte udforske, hvordan det er, man er kommet til at hænge fast, og finde ud af, hvilke strategier der vedligeholder problemet. For så at finde nye positive strategier og handlemuligheder, som gør det muligt igen at komme til at trives og deltage i livet.

Målet med den medfølelsesfokuserede tilgang til terapi, som jeg anvender, er at kunne engagere sig i egen og andres lidelse og årsagerne til den, for at kunne lindre lidelsen og forebygge fremtidig lidelse.

Erfaringer

Vi etablerede Psykologhuset Kognitivt Fokus i 2005. I klinikken her arbejder jeg med mange forskellige problemområder, hvoraf angst, OCD, stress og senfølger efter det at være vokset op i ustabile forhold med misbrugende eller psykisk belastede forældre hidtil er det, der har fyldt mest. Før jeg blev selvstændig, har jeg været ansat i Århus Amt i 10 år, hvor jeg har arbejdet inden for misbrugsområdet, hjerneskadeområdet og flygtninge-/indvandrerområdet.

Ved siden af klientarbejdet har jeg også undervisnings- og supervisionsopgaver.


Baggrund

Seneste kurser og konferencer:

Compassionfokuseret terapi er baseret på et meget komplekst vidensfelt og vidensfeltet udvikles hele tiden i takt med, at der kommer ny forskning. Nedenfor kan du se, hvilke kurser og konferencer jeg har deltaget i for at følge med og holde mig opdateret om den nyeste udvikling. Herudover modtager jeg supervision af grundlæggeren af CFT Prof. Paul Gilbert en gang om måneden i en gruppe af skandinaviske psykologer.

 

2022:

 • Pre conference workshop, Professor Paul Gilbert OBE: Fears, blocks and resistances in CFT, Edinburgh
 • The Compassionate Mind Foundation's 11. international CFT Conference,  Edinburgh
2021:
 • An Experiential Workshop Exploring the Use of Embodied Movement and Work in Action in Compassion Focused Therapy - Dr Kate Lucre
 • 10. Annual Compassion Focused Therapy Conference (online) Past, Present and Future

2019:

 • 8. Annual Compassion Focused Therapy Conference i Edinburg, Tema: The Social Context of Compassion: From the Body to the Social World
 • Workshop med Russel Kolt: Layered Processes and Practices: Using Implicit and Explicit Strategies to Help Clients Cultivate their Compassionate Minds
 • 2 dags workshop med Chris Irons Introduction to CFT
 • 1 dags workshop med Deborah Lee om Traumearbejde med CFT

2018:

 • 7. Annual Compassion Focused Therapy Conference i London, Tema: Therapeutic Relationships
 • Workshop: Mastering Compassion Focused Therapy – How to advance your CFT Skills by cultivating the 12 competencies of compassion Lead by Dennis and Laura Tirsch
 • 2 day workshop med Prof. Paul Gilbert om CFT supervision i Odense

2017:

 • 6. Annual Compassion Focused Therapy Conference i Birmingham
 • Acting and the Cultivation of the Compassionate Mind workshop med Korina Ioannou and Gareth Kennerley
 • Supervisionsworkshop med Prof. Paul Gilbert i Århus
 • Flows of compassion Konferencedag med Prof. Paul Gilbert i Århus
 • Compassion focused therapy, and the mind of the Therapist with Prof. Paul Gilbert, 2 dage i Odense
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis med Psyk. Susan Hart, 1 dag i Viborg

2016:

 • CFT in the case of Brain damage with Dr. Fiona Ashwood, 2 dage i Århus
 • 5. Annual Compassion Focused Therapy Conference i Manchester
 • EABCT Europæisk konference for Kognitiv Terapi, 4 dage i Stockholm
 • CFT Advanced Clinical Skills with Prof. Paul Gilbert, 3 dage i Odense

2015:

 • CFT for anxiety with Dr. Chris Irons 2 dages workshop
 • Mindful Compassion, A personal practice workshop, 3 dage i London med Paul Gilbert og Choden
 • 4. Annual Compassion Focused Therapy Conference, 21 til 23 oct. in Manchester, The relational contexts of CFT.
 • Advanced CFT for Trauma with Dr. Deborah Lee 2 dages workshop.

Uddannelse:

 • 1993 Cand. psych. ved Århus Universitet
 • 2007 Specialist i psykoterapi.  2. årig Kognitiv uddannelse fra Uddannelsesafdelingen Risskov Psykiatriske hospital.
 • 2011 Specialist i supervision

Tidligere ansættelser:

 • 2001 – 2006 Høskoven genoptræning og bosted for mennesker med senhjerneskader. Behandlingskoordinator i genoptræningen og supervisor og proceskonsulent for personalet i boenhederne.
 • 1996 – 2001 Alkoholrådgivningen i Århus. Alkoholbehandler for mennesker med misbrug og deres pårørende. Supervisor for behandlingspersonale.
 • 1995 – 1996 Forrevalideringcenter for flygtninge.
 • 1994 – 1995 Frivillig ved Sund Puls i Randers.

Medlemsskaber:

 • Dansk selskab for Compassion Focused Therapy
 • Dansk Psykologforening
 • SAKT
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Psykologernes faglige selskab for misbrugsbehandling
 • ADHD foreningen

Baggrund

2019
 • 8. Annual Compassion Focused Therapy Conference i Edinburg, Tema: The Social Context of Compassion: From the Body to the Social World
 • Workshop med Russel Kolt: Layered Processes and Practices: Using Implicit and Explicit Strategies to Help Clients Cultivate their Compassionate Minds
 • 2 dags workshop med Chris Irons Introduction to CFT
 • 1 dags workshop med Deborah Lee om Traumearbejde med CFT
 • 2018
 • 7. Annual Compassion Focused Therapy Conference i London, Tema: Therapeutic Relationships
 • Workshop: Mastering Compassion Focused Therapy – How to advance your CFT Skills by cultivating the 12 competencies of compassion Lead by Dennis and Laura Tirsch
 • 2 day workshop med Prof. Paul Gilbert om CFT supervision i Odense
 • 2017
 • 6. Annual Compassion Focused Therapy Conference i Birmingham
 • Acting and the Cultivation of the Compassionate Mind workshop med Korina Ioannou and Gareth Kennerley
 • Supervisionsworkshop med Prof. Paul Gilbert i Århus
 • Flows of compassion Konferencedag med Prof. Paul Gilbert i Århus
 • Compassion focused therapy, and the mind of the Therapist with Prof. Paul Gilbert, 2 dage i Odense
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis med Psyk. Susan Hart, 1 dag i Viborg
 • 2016
 • CFT in the case of Brain damage with Dr. Fiona Ashwood, 2 dage i Århus
 • 5. Annual Compassion Focused Therapy Conference i Manchester
 • EABCT Europæisk konference for Kognitiv Terapi, 4 dage i Stockholm
 • CFT Advanced Clinical Skills with Prof. Paul Gilbert, 3 dage i Odense
 • 2015
 • CFT for anxiety with Dr. Chris Irons 2 dages workshop
 • Mindful Compassion, A personal practice workshop, 3 dage i London med Paul Gilbert og Choden
 • 4. Annual Compassion Focused Therapy Conference, 21 til 23 oct. in Manchester, The relational contexts of CFT.
 • Advanced CFT for Trauma with Dr. Deborah Lee 2 dages workshop.
 • Uddannelse
 • 1993 Cand. psych. ved Århus Universitet
 • 2007 Specialist i psykoterapi. 2. årig Kognitiv uddannelse fra Uddannelsesafdelingen Risskov Psykiatriske hospital.
 • 2011 Specialist i supervision
 • Tidligere ansættelser
 • 2001 – 2006 Høskoven genoptræning og bosted for mennesker med senhjerneskader. Behandlingskoordinator i genoptræningen og supervisor og proceskonsulent for personalet i boenhederne.
 • 1996 – 2001 Alkoholrådgivningen i Århus. Alkoholbehandler for mennesker med misbrug og deres pårørende. Supervisor for behandlingspersonale.
 • 1995 – 1996 Forrevalideringcenter for flygtninge.
 • 1994 – 1995 Frivillig ved Sund Puls i Randers.
 • Medlemsskaber
 • Dansk selskab for Compassion Focused Therapy
 • Dansk Psykologforening
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Psykologernes faglige selskab for addiktiv psykologi
 • ADHD foreningen