Karen Marie Gjengedal


  • Cand. psych.
  • Specialist i psykoterapi
  • Specialpsykolog i psykiatri
  • Supervisorgodkendt
  • Telefon: 6018 1474
  • email: karenmarie@pnf.dk

 

Jeg tilbyder psykologsamtaler til unge og voksne med:

Psykiske sygdomme

Psykoser

Autismespektrumforstyrrelser

Depressioner

Angst og OCD

ADHD/ADD

Belastningstilstande

 

Andre problemstillinger

Pårørende til mennesker med psykiske sygdomme

Stresstilstande

Problemer knyttet til uddannelse/studie

Selvværdsproblematik

 

Til fagpersoner tilbydes

Supervision individuelt og i gruppe.

 

Der tilbydes supervision til psykologer :

  • På vej til autorisation
  • På vej til specialist
  • Feedback på egen stil
  • Supervision af supervision

Jeg har mange års erfaring med at supervisere psykologer på vej til autorisation, specialist og specialpsykolog.

 

Der tilbydes supervision til andre fagpersoner, som arbejder med mennesker med psykiske sygdomme og andre funktionsnedsættelser. Jeg har mange års erfaring med at supervisere tværfagligt personale på socialpsykiatriske institutioner og i kommuner. Jeg har blandt andet ydet supervision på særligt komplekse sager i regi af VISO.

Jeg er godkendt supervisor af Dansk psykologforening og af Dansk Psykiatrisk Selskab.

 

Fagligt fundament

De sidste mange år har jeg primært arbejdet og efteruddannet mig indenfor den kognitive referenceramme. Jeg har fulgt udviklingen indenfor traditionen og anvender således i dag udover den traditionelle kognitive terapi, elementer fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Medfølelsesfokuseret Terapi (CFT), når dette vurderes relevant i forhold til problemstillingen.

Ved tilstande som psykose, autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD trækker jeg i behandlingen desuden på min viden om de neurokognitive udfordringer, der er forbundet med de respektive tilstande.

Også ved tilstande hvor der indgår elementer af stress og overbelastning medtænker jeg den enkeltes kognitive tilstand i behandlingsplanlægningen.

I arbejdet med pårørende til mennesker med psykisk sygdom inddrager jeg psykodukative elementer, da øget viden bidrager til at reducere belastningen forbundet med at være pårørende.

 

Ansættelser

1991-1993: Psykolog på Børnepsykiatrisk Afdeling i Stavanger, Norge

1993-1995: Psykolog på Voksenpsykiatrisk Afdeling, i Stavanger, Norge

1995- 1996: Psykolog ved Børne og Ungerådgivningen i Svendborg

1996-1999: Psykolog på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg

1999 – Psykolog i OPUS – Klinik for Skizofreni, Psykiatrisk Hospital, Aarhus Universitetshospital. Desuden har jeg funktion som uddannelsesansvarlig specialpsykolog i Afdeling for Psykoser.

Bijobs

Jeg har gennem 20 år udarbejdet psykologiske undersøgelser og udredninger for kommuner med henblik på vurdering af arbejdsevne og tilrettelæggelse af arbejdsliv under hensyntagen til den enkeltes tilstand.

Jeg har desuden i regi af VISO udarbejdet psykologiske undersøgelser af komplekse psykiatriske tilstande og på baggrund heraf ydet supervision til relevant personale.