Jens Wraa Laursen

Gennem hele min karriere har jeg arbejdet med den kognitiv adfærdsterapeutiske tilgang som mit psykoterapeutiske fundament. I de seneste år er jeg blevet meget inspireret af og arbejder nu primært med den del af den “3. bølge” indenfor kognitiv terapi, der kaldes ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Centrale temaer i ACT er at arbejde med at at bringe fokus på hvad der er vigtigt og meningsfyldt i vores livsområder, og hvordan vi kan arbejde med at få mere mening ind i tilværelsen og bruge mindre energi på at kæmpe med tanker og følelser, som vi ikke kan ændre på.

Endvidere har jeg uddannet mig til at kunne arbejde med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), som bl.a. kan være en hjælpsom terapiform i forhold til følger af traumer.

 • Cand. psych., aut.
 • Specialist og supervisorgodkendt i psykoterapi med voksne
 • EMDR akkrediteret behandler
 • Tlf. 5058 0818
 • Tlf.tid: Hverdage kl. 8.30-9.00
 • Sikker mail: jenswraalaursen@pm.me
 • Email: jens@pnf.dk
 • CVR: 29 12 36 08

I dagligdagen beskæftiger jeg mig meget med temaer som angst/OCD, kriser, stress, depression, personlighedsforstyrrelser og lavt selvværd. Det er områder, som jeg også i tidligere ansættelser indenfor eksempelvis hiv, misbrugsbehandling og selvmordsforebyggelse har opbygget stor erfaring med.

Arbejdsområderne ligger typisk i forhold til individuel behandling, gruppeterapi, supervision og undervisning.

For eksempel kan psykologer under efter- eller videreuddannelse modtage løbende supervision i intensive gruppesupervisionsdage.

Et andet “hjertebarn” i mit interessefelt er arbejdet med voksne børn af alkoholmisbrugere, fordi en opvækst i et hjem præget af misbrug hyppigt kan give langvarige konsekvenser, der langt ind i voksenlivet kan give besvær i forhold til relationsproblemer, angst, depression m.m.

Du kan hente undervisningsmateriale fra kurser og workshops du har været på via siden Downloads.

CV

Uddannelse  
 • 1997: Cand. psych. ved Århus Universitet
 • 2001: Autoriseret af Socialministeriet
 • 2008: Specialist i klinisk psykologi/psykoterapi under Dansk Psykologforening
 • 2010: Supervisorgodkendt under Dansk Psykologforening
 • 2016: Certificeret EMDR-terapeut
 • 2019: Akkrediteret EMDR-terapeut
 • Længerevarende supplerende kurser
 • 2001: Efteruddannelse i kognitiv misbrugsbehandling for alkoholbehandlere i Århus Amt
 • 2006: Kognitive Behandlingsformer, 2 årig udd. under Psykiatrien i Århus Amt
 • 2007: Masterclass i supervision og supervisionsteori, ved Psykiatrien i Region Midt
 • 2009 – : Div. kurser og konferencer i ACT
 • 2016: EMDR- behandling del 1 og 2, ved Michael Hase arr. af EMDR Danmark
 • Kortere kurser og workshops
 • 18/11-2009: Kursus om ADHD og Misbrug v. Glennie Marie Almer, Psykolog og Henning Damgaard Laugesen, speciallæge i psykiatri.
 • 7-8/2-2011: Behandling af udmatttelse/udbrændthed og andre stressrelaterede lidelser, v. Giorgio Grossi, Ph.D., docent i medicinsk psykologi ved Stiftelsen Stressmottagningen, Karolinska Instituttet, Stockholm
 • 7/6-2011: Nordisk Konference om Motivational Interviewing, v. bl.a. Miller, William R.
 • 1-4/5-2012: Mindfulness, A Four Day Mindfulness-Based Retreat, v. Trish Bartley.
 • 22/10-2012: Kriseintervention, v. Atle Dyregrov, psykolog, Norge.
 • 22/2-2013: Hvad virker i psykoterapi – implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk praksis, v. Scott D. Miller, Ph.D., USA.
 • 23/2-2013: Effektive metoder til forbedring af klinisk praksis, v. Scott D. Miller, Ph.D., USA.
 • 25/10-2013: Dialektisk Adfærdsterapi & Mindfulness, At arbejde med emotionelt ustabile mennesker & Mindfulness, v. Professor Alan E. Fruzzetti, Reno University, Nevada, USA.
 • 24.-25./2-2014: Feedback Informed Treatment – Intensive, v. Scott D. Miller, Ph.D., USA.
 • 1.-2./9-2014: Funktionel Analytisk Terapi (FAP), v. Jonathan W. Kanter, Ph.D., Research Associate Professor, Fap Term Professorship, Department of Psychology of Washington, Seattle, USA.
 • 20.-21./5-2015: “Acceptance and Commitment Therapy in the Treatment of Depression”, v. Professor, Ph.D. Robert Zettle, Wichita State University, USA.
 • 7.november 2015: Forskningskonference: Nyeste viden om psykiatri, evidens og neurovidenskab. Arr. Dansk Psykologforening.
 • 15.-17. april 2016: EMDR del 1. ved Dr. Michael Hase, Arr. EMDR Center Danmark
 • 31. august 2016: Precongress Workshop EABCT 2016: "An Update on Cognitive Therapy for Social Anxiety Disorder" ved David M. Clark
 • 1.-3. september 2016: Europæisk Kongres, EABCT 2016, "Roots and Present Branches of CBT"
 • 2.-4. december 2016: EMDR del 2. ved Dr. Michael Hase, Arr. EMDR Center Danmark
 • 7. juni 2017: EMDR behandling af OCD ved Dr. Phil. Karsten Böhm, Arr. Louise Skriver Jønsson
 • 14.-15. september 2018: "Acceptance and Commitment Therapy: Deepening Your Experiental Work and Growth In Flexible Implementation" ved Robyn Walser, Arr. Camilla Grønlund & Anne Agerbo, Århus.
 • 29.-30. oktober 2020: "Få et 350 graders blik på din formidlingsrolle" ved Helga Halkjær, cand.mag med spec. i personlig kommunikation, Arr. Lisbeth Jørgensen, Kognitiv Terapi CenterÅrhus.
 • 21. sept. 2022: "Narrativ eksponeringsterapi (NET) med multitraumatiserede" ved Mikkel Auning-Hansen, Arr. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, DP Århus.
 • 14-19. juni, 2022: "ACBS World Conference 2022", Sanfrancisco, USA
 • 9.-10. oktober 2023: " Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne, Aarhus" ved Mai-Britt Guldin, cand.psych. Ph.d., specialist i Psykoterapi , Arr. Dansk Psykologforening, Århus.
 • 7.-9. juni 2024: Europæisk EMDR konference, "EMDR2024", afholdt i Dublin.
 • Publikationer
 • "FIP - fyre i prostitution : en rapport om mandlig prostitution i Århus", Andersen B. & Laursen, J. W., 1995, Projektgruppen FIP.
 • Kapitel om depressionsbehandling i “Rundt om ACT“, (Eds. Rasmussen, S.M. & Grønlund, C., 2014, Frydenlund)
 • Tidligere ansættelser
 • Hiv-Danmark
 • Århus Amts Alkoholrådgivning
 • Center for selvmordsforebyggelse, Risskov
 • Studenterrådgivningen, Århus
 • Tilknyttet
 • Kognitiv Terapi Center Aarhus som ekstern underviser
 • Lægernes Uddannelses Forening som ekstern underviser