Helle Munk-Petersen


 

Jeg blev psykolog i 1989 og har gennem alle årene været særligt optaget af, hvordan jeg kan forstå og hjælpe børn og unge, der på den ene eller anden måde har svært ved at leve det liv, der er deres, om det så er i familien, i skolen eller blandt jævnaldrende.

Netop når man har det svært, er det særligt vigtigt, at man føler sig tryg, når man skal tale med én om alt det svære. At man får en fornemmelse af, at den, man taler med, kan leve sig ind i og forstå, hvad det er, man kæmper med. Og kan hjælpe med at bære det, man næsten ikke selv kan bære længere og skabe nyt håb om, at det kan blive godt igen.

Jeg gør mig umage med at skabe kontakt til det menneske, jeg sidder overfor og tror på, at det derigennem bliver lettere for denne at vove at mærke både det, der er smertefuldt og svært; og det, der peger på nye muligheder og som udspringer af, måske glemte, ressourcer.

Som ungdomspsykolog har jeg mødt mange unge, der kæmper med angst og depression; med spiseforstyrrelser, selvskadning, ensomhed og dårligt selvværd. Jeg inviterer til, at vi sammen får en forståelse af, hvad symptomet kan fortælle os og arbejder med metoder fra Emotion Focused Therapy på at skabe fokus på de følelser, der enten fylder smertefuldt meget eller helt bliver holdt væk. Jeg bruger ofte tegneterapi undervejs og tager også udgangspunkt i, hvad kroppen kan fortælle om problemet. Endelig introducerer og øver jeg, afhængig af problemets karakter, tit åndedræts/afspændingsøvelser og kigger efter mennesker i netværket, som kan være med til at bære håbet og det nye med ind i tiden efter samtaleforløbet.

Jeg er selv et troende menneske og har derfor rum og forståelse for, at troen kan være et vigtigt element både i svære overvejelser og anfægtelser samt som støtte og trøst i en sygdomsperiode.


Erhvervserfaring

 • 2006-dd Egen praksis
 • 1996-06 Ungdomshjemmet Holmstrupgård, Brabrand. Stilling: souschef / chefpsykolog
 • 1992-96 Holstebro Sygehus, Ungdomspsykiatrisk afdeling Stilling: klinisk psykolog
 • 1991-92 Ikast Kommune, Bistandsafdelingen Stilling: familiekonsulent
 • 1990 Herning Kommunale Skolevæsen, PPR Stilling: barselsvikar for klinisk psykolog
 • 1989 Diverse undervisningsjobs

Uddannelser

 • 1977-79 Korrespondent i engelsk og fransk ved HHÅ
 • 1982-89 Cand. Psych. ved Århus Universitet
 • 1988-89 Post Masteruddannelse i “Systemisk par- og familieterapi” ved JFK Universitet i Californien

Efteruddannelser

 • 2013-13 2-årig videreuddannelse i Emotionsfokuseret terapi v/Leslie Greenberg i Oslo
 • 2007-11 Psykodynamisk efteruddannelse i somatisk orienteret psykoterapi og voksenudvikling v/ Institut for somatisk psykologi i Århus
 • 2009 Supervisoruddannelse v/Dansk Psykologforening
 • 2007 Imago par-terapi – grunduddannelse v/Jette Simon
 • 2004-05 Psykoterapi og ændringsteori, grundmodul v/Institut for somatisk psykologi
 • 2003 Godkendt som Specialist i Børnepsykologi
 • 1997-98 Århus Amts Lederuddannelse
 • 1994 Autoriseret af Psykolognævnet

Kurser, bl.a.

 • 2020 ”De digitale sårbare – et praksisorienteret perspektiv på digital selvskade” v/DP
 • 2018 “Den danske sorgkultur under forandring?”
 • 2018 Emotion Revolution Congress i Bergen, Norge
 • 2016 Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy v/Jon Frederickson
 • 2013 Kursus i depressionsbehandling
 • 2012 Nordisk konference: ”Fremtiden indenfor børne-og ungdomspsykiatri”
 • 2012 Sorgkonference, Bergen, Norge
 • 2012 Psykoanalytisk forståelse af spiseforstyrrelser” v/Judy Gammelgaard
 • 2011 ”Mit mellemværende med borderline patienter” v/Judy Gammelgaard
 • 2010 ”Identitetsutvikling for tenåringer I det postmoderne samfunn” v/Bjørn Wrangsjö
 • 2009 ”Neuroaffektiv psykodynamisk miljøbaseret og individuel terapi i praksis v/Susan Hart
 • 2008 ”The assessment, treatment and management of unipolar major depression in children and adolescents.” v/Ian Goodyer, University of Cambridge
 • 2008-12 Teologi for lægfolk
 • 2007 Existential Psychotherapy v/Irvin D. Yalom