Compassionfokuseret egenterapi i gruppe

Lær CFT at kende indefra og ud

Egenterapigruppen er for dig, der som professionel ønsker at opleve, hvordan det er at bruge CFT metoderne på sig selv, og som ønsker at udvikle dine kompetencer i forhold til at have compassion for dig selv og andre.

Du får mulighed for at mærke på egen krop, hvordan det er at arbejde med visualiseringer og med at bruge dit compassion selv til at håndtere vanskelige følelser.

Vi vil arbejde med at opøve dine kompetencer til at bruge compassion til at håndtere psykologiske udfordringer som skam og selvkritik.

Det, at arbejde i gruppe, giver os en helt særlig mulighed for at udforske og ændre på, hvordan antagelser om og naturlige frygt for at støde andre fra os spiller ind på vores velbefindende. 

Vi arbejder hen imod, at du kan være den udgave af dig, som du helst vil være både professionelt og i dit private liv, så stor en del af tiden som muligt.

 

 

På første modul arbejdes der primært med psykeducation, hvor du får mulighed for at fordybe dig i, hvad det betyder for dig, at du er et udviklet væsen, der bare er kommet tilstede på jorden i en tilfældig familie, med gener, behov og følelser som du ikke selv har valgt.

Der arbejdes med øvelser med beroligende åndedræt, trygt sted og medfølendefigur. Der vil både være fælles refleksioner i gruppen og individuelt arbejde.

Hjemmearbejde mellem første og andet modul tilrettelægges individuelt.

 

 

På andet modul arbejdes der frem mod at den enkelte får lavet en sagsformulering, Der vil være fokus på skam, og hvordan skam har haft en rolle i din tilværelse. Der arbejdes med at få opbygget compassion selvet.

 

 

På tredje modul startes der med opsamling på hjemmearbejderne, og dette moduls arbejde planlægges ud fra, hvordan hjemmearbejderne er gået. 

Der vil være fokus på deltagernes kritiske selv, og der vil være såvel fælles øvelser, som mere individuelt arbejde, hvor metoderne vil afhænge af den enkeltes proces.

Afslutningsvis vil der være opsamling og overvejelser over egen proces.

Metodeovervejelser:

Der vil undervejs mellem de forskellige arbejder være mulighed for refleksioner i forhold til brug af metoderne. Deltagerne vil også have mulighed for at komme med ønsker i forhold til metoder, de kunne tænke sig at prøve i praksis.

Der vil ikke være teoretiske oplæg om CFT, og det er muligt at deltage fuldt ud i gruppen uden at have forhåndskendskab om CFT.

Praktiske oplysninger

 

Sted:
Psykologhuset Nyt Fokus, Østrevej 32, 8210 Århus V.

Tid:

18. og 19. sep. 2024

22. og 23. okt. 2024

20. og 21. nov. 2024


Første dag på modulet fra kl. 10-17
Anden dag fra kl. 9-16

Pris:
12.000 kr. incl. forplejning

Deltagere:
Psykologer, læger og andre professionelle med terapeutisk erfaring. Min. 4 -
Max. 5 deltagere

Forplejning: 
Kaffe, te og frugt, samt sandwich el.lign. til frokost.

Tilmeldingsfrist: På vej
Ved tilmelding sendes faktura, og du er dermed sikret en plads i gruppen.
Tilmelding er bindende ved betaling. Hele beløbet betales samlet, medmindre man laver en anden aftale med mig. 

Afbudsbetingelser:
Ved afbud før 2 måneder før afholdelse af kursus refunderes halvdelen af kursusgebyret. Ved afbud senere end 2 måneder før afholdelse af kursus refunderes kursusgebyret ikke, medmindre der er venteliste og pladsen kan overgives til en anden.

Tilmelding

Tilmeld dig her

  * = Påkrævet

  Kontakt information


  Oplysninger om arbejdssted information


  Fakturerings oplysninger

  *Vælg her og udfyld oplysninger herunder

  OffentligPrivat arbejdspladsEgenbetalingAndet

  Offentlig

  Privat arbejdsplads

  Egenbetaling

  Ved anden faktureringsinformation end “kontaktinformation” bedes dette noteres i kommentarfelt

  Evt. kommentar

  Jeg accepterer købsbetingelserneAccepter her