Compassionfokuseret egenterapi i gruppe

Lær CFT at kende indefra og ud

Egenterapigruppen er for professionelle som ønsker at få et indgående kendskab til, hvordan det er at arbejde med den medfølelsesfokuserede tilgang ved at bruge metoderne på sig selv.

Du får mulighed for at mærke på egen krop, hvordan det er at arbejde med visualiseringer og med at bruge dit medfølende selv til at håndtere vanskelige følelser.

Der vil være et særligt fokus på, hvordan man kan håndtere skam og selvkritik, som er almenmenneskelige fænomener, der ofte er med til at fastholde os i adfærdsmønstre, som vi ønsker at ændre.

Gruppen giver os en helt særlig mulighed for at udforske og ændre på, hvordan vores antagelser om andre spiller ind på vores velbefindende.

Vi arbejder hen imod, at du kan være den udgave af dig, som du helst vil være både professionelt og i dit private liv, så stor en del af tiden som muligt.På første modul arbejdes der frem mod at hver enkelt deltager får lavet sin egen sagsformulering, og får tænkt over, hvordan man gerne vil være i stand til at handle i situationer, hvor man føler sig truet eller presset, og dermed let kommer til at bruge uhensigtsmæssige sikkerhedsstrategier.

Der arbejdes med øvelser med beroligende åndedræt, trygt sted og medfølende selv. Der vil både være fælles refleksioner i gruppen og individuelt arbejde.

Metoderne i gruppen vil blive tilpasset de forskellige deltagere og det, de ønsker at bringe frem.

Hjemmearbejde mellem første og andet modul tilrettelægges individuelt. Fokus vil være på adfærdsopgaver og træning med visualiseringer.

På andet modul startes der med opsamling på hjemmearbejderne, og dette moduls arbejde planlægges ud fra, hvordan hjemmearbejderne er gået.

Der vil være fokus på deltagernes kritiske selv, og der vil være såvel fælles øvelser, som mere individuelt arbejde, hvor metoderne vil afhænge af den enkeltes proces.

Der arbejdes videre med øvelser med medfølende figur, og visualiseringer vil blive anvendt i det personlige arbejde.

Afslutningsvis vil der være opsamling og overvejelser over egen proces.

Metodeovervejelser:

Der vil undervejs mellem de forskellige arbejder være mulighed for refleksioner i forhold til brug af metoderne. Deltagerne vil også have mulighed for at komme med ønsker i forhold til metoder, de kunne tænke sig at prøve i praksis.

Praktiske oplysninger

Sted:
Psykologhuset Kognitivt Fokus, Østrevej 32, 8210 Århus V.

Tid:
24-26 februar 2021
og
24-26 marts 2021
Første dag på modulet fra kl. 10-17
øvrige dage fra kl. 9-16

Pris:
12.000 kr. incl. forplejning

Deltagere:         
Psykologer, læger og andre professionelle med terapeutisk erfaring. Max. 5 deltagere

Forplejning:
Kaffe, te og frugt, samt sandwich el. lign. til frokost.

Tilmeldingsfrist: 1. november 2020

Ved tilmelding sendes faktura, og du er dermed sikret en plads i gruppen. Tilmelding er bindende ved betaling. Hele beløbet betales samlet, med mindre man laver en anden aftale med mig.

Afbudsbetingelser:
Ved afbud før 2 måneder før afholdelse af kursus refunderes halvdelen af kursusgebyret. Ved afbud senere end 2 måneder før afholdelse af kursus refunderes kursusgebyret ikke, medmindre der er venteliste og pladsen kan overgives til en anden. 

Tilmelding

Tilmeld dig her

  * = Påkrævet

  Kontakt information


  Oplysninger om arbejdssted information


  Fakturerings oplysninger

  *Vælg her og udfyld oplysninger herunder

  OffentligPrivat arbejdspladsEgenbetalingAndet

  Offentlig

  Privat arbejdsplads

  Egenbetaling

  Ved anden faktureringsinformation end “kontaktinformation” bedes dette noteres i kommentarfelt

  Evt. kommentar

  Jeg accepterer købsbetingelserne